Kontakt


W celu nawiązania współpracy lub zapoznania się ze szczegółowymi warunkami naszej oferty, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania poprzez nasz formularz kontaktowy.


DANE KONTAKTOWE

Adres kompleksu magazynowego: ul. Wilkowicka 52, 44-180 Toszek

email: biuro@powierzchnie-magazynowe.pl

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydz. VIII Gospodarczy Pod nr KRS 0000298971; NIP 6431720647; Regon 240814314 Kapitał Zakładowy wynosi 50000,00zł

Atria - Najlepsze powierzchnie magazynowe na Śląsku