Kontakt


W celu nawiązania współpracy lub zapoznania się ze szczegółowymi warunkami naszej oferty, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania poprzez nasz formularz kontaktowy.


DANE KONTAKTOWE

Adres kompleksu magazynowego: ul. Wilkowicka 52, 44-180 Toszek

email: biuro@powierzchnie-magazynowe.pl

  • Osoby do kontaktu:
  • Arkadiusz Kłobukowski kom. 501 423 701
  • Piotr Tomecki kom. 501 423 707
  • Jako działający w imieniu właściciela obiektu:
  • ATRIA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,
  • ul. Staszica 14, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydz. VIII Gospodarczy Pod nr KRS 0000298971; NIP 6431720647; Regon 240814314 Kapitał Zakładowy wynosi 50000,00zł

Atria - Najlepsze powierzchnie magazynowe na Śląsku